Hybridní mobilní aplikace

Technologie pro vývoj

Ještě před několika lety nebyl vývoj mobilních aplikací prostřednictvím JavaScriptu nic jiného než zvláštní experiment. Myšlenka, že by se mohly vytvářet aplikace pro iOS a Android, aniž by se muselo pracovat s Java a Objective C, se zdála být pro mnoho vývojářů atraktivní. Nyní existuje spousta frameworků, které nás přinášejí blíže než kdy jindy k vytvoření mobilních aplikací s použitím pouze webových technologií.

Rozebereme tu nejlepší a nejpopulárnější frameworky pro vývoj hybridních mobilních aplikací. Některé frameworky, popsáné v tomto článku, jsou součástí platformy Apache Cordova.

Ember JS

ilustracni obrazek

EmberJS je přední javascriptový framework pro tvorbu stále více populárnějších aplikací. Díky přenesení logiky na klientskou část (webový prohlížeč) se stává aplikace rychlejší, uživatelsky přívětivější a méně zatěžuje server. Ember JS je populární nejen u desktopových aplikací, ale i mobilních, napříč všemi předními platformami (Android, iOS, Windows).

Angular JS

ilustracni obrazek

AngularJS přidává šarm vývoji nativních aplikací již dlouho. Zaměřuje se na tvorbu single-page aplikací tvořených HTML kódem, do kterého jsou vloženy speciální formátovací značky, které určují, jaká data či operace se kam se vloží. AngularJS 2.0 je rozšířená verze zahrnující Model View Model (MVVM) a architekturu Model View Controller (MVC), což vede k vytvoření bohaté mobilní aplikace.

React Native

ilustracni obrazek

Hlavním účelem tohoto frameworku je vytvořit nativní aplikaci místo hybridní aplikace, která běží ve web view. Vývoj je však stále zcela realizován pomocí React a JavaScript. Tento framework není přizpůsoben pro začínající vývojáře, ale jeho obrovská komunita pomůže začátečníkům ve vývoji. Poslední verze tohoto frameworku má také podporu pro Android, takže s jeho pomocí můžete vytvořit opravdovou multiplatformní aplikaci. React Native používá stejné základní stavební UI bloky jako běžné aplikace iOS a Android.

Phonegap

ilustracni obrazek

Zde se jedná zejména o framework pro balení a zveřejnění aplikace. PhoneGap je založen na open source platformě Cordova. Jedná se o komerční verzi, kterou vlastní Adobe. Pro práci s PhoneGap je možné použít jakýkoliv JavaScript nebo UI framework. Jakmile končí kódování, PhoneGap načítá kód a obalí ho podle plánované platformy pro publikování. Aplikace vytvořené pomocí PhoneGap používají pro zobrazení obsahu webový pohled. Má minimální množinu webových API pro přístup k hardwaru telefonu.

IONIC

ilustracni obrazek

IONIC je jedním z nejslibnějších HTML5 frameworků pro vývoj mobilních aplikací. Používá framework JavaScript MVVM, AngularJS pro poskytování struktury aplikace, zatímco IONIC se zaměřuje hlavně na vzhled a uživatelské rozhraní vaší aplikace. Pokud jde o uživatelské rozhraní, zde ukazuje IONIC svůj potenciál, který je v jeho jednoduchosti a rychlosti.

Framework 7

ilustracni obrazek

Jednou z nejlepších vlastností tohoto frameworku je to, že nemá žádné vnější závislosti jako React nebo Angular. Použitím tohoto frameworku se aplikace chová a vypadá jako nativní, má poutavé animace a náležitě stylizované komponenty. Každý vývojář, který má znalosti o CSS, HTML a JavaScript, může snadno vytvářet aplikace bez psání spletitého kódu. Tento framework neobsahuje žádný nástroj pro balení nebo emulaci aplikací, proto je nutné jej kombinovat s PhoneGap nebo Cordova.

Xamarin

ilustracni obrazek

Xamarin je nejvyspělejší hybridní vývojový framework pro mobilní aplikace. Používá programovací jazyk C#, který je možné poté kompilovat do nativních aplikací různých platforem. S Xamarinem mohou vývojáři používat na každé platformě oblíbené knihovny přenosných tříd jako SQLite, Json.NET nebo Reactive UI. Xamarin Component Store poskytuje přístup k vysoce kvalitním komponentům, které mohou být přidány přímo do aplikace z IDE. Tyto komponenty zahrnují řadu ovládacích prvků, API webových služeb a další. Také umožňují integraci s populárními backendovými řešeními, jako je například Salesforce.

Onsen UI

ilustracni obrazek

Pomocí tohoto open source frameworku mohou vývojáři vytvářet aplikace kombinací nativních komponent.. Tento snadno použitelný framework spolupracuje se systémem Angular JS, ovšem je schopen pracovat i bez něj. Má také dobrou dokumentaci, která obsahuje hodně layoutů a příkladů pro obecnou strukturu aplikace. Jedinou nevýhodou tohoto frameworku je to, že nabízí pouze iOS vzhled, ačkoli v dalších verzích frameworku slibují nabízet další podporu.

Nativescript

ilustracni obrazek

Pomocí NativeScript můžou vývojáři vytvořit multiplatformní aplikace bez web view. NativeScript je psaný v JavaScript a TypeScript. NativeScript přímo podporuje AngularJS framework. Aplikace, které jsou postaveny na tomto frameworku, jsou plně nativní. Skvělou vlastností NativeScript je to, že umožňuje vývojářům napsat funkcionalitu v JavaScriptu pouze jednou a poté může ji může změnit v souladu s iOS, Android a Windows Phone. Tento framework však vyžaduje hluboké znalosti kódování, což je ovšem kompenzováno dostupností rozsáhlé dokumentace.

Zde je několik nejlepších frameworků, které mohou být použity pro vývoj hybridních mobilních aplikací. Každý framework má svoje výhody a nevýhody, je potřeba je nastudovat a vybrat ten, který odpovídá Vašim zkušenostem a představě.

Pokud hledáte společnost, která Vám vytvoří hybridní mobilní aplikaci, obraťte se na iQuest. Pracujeme s Apache Cordova a dalšími jeho nástroji. Hybridní aplikace děláme kvalitně a včas.