Hybridní mobilní aplikace

Budoucnost mobilního vývoje?

Chytré mobilní telefony jsou nezbytnou součástí našeho života, požadavky spotřebitelů na mobilní telefony s nejnovějšími technologiemi se zvyšují. Mobilní průmysl je obrovský a roste s každým dnem. Pro uspokojení potřeb spotřebitelů s neustále se měnícími trendy v oblasti mobilních technologií a vývoji aplikací se stále zvyšuje konkurenceschopnost tvorby nejlepších mobilních aplikací.

I když svět vývoje aplikací je velmi vzrušující, je také někdy matoucí, zvláště, když si musíte položit otázku - jít do nativního nebo hybridního vývoje?

budoucnost

Je zřejmé, že spoléhání na nativní mobilní aplikace nestačí. Z tohoto důvodu mnoho velkých dodavatelů mobilních aplikací využívají jak webové mobilní aplikace, tak nativní mobilní aplikace. To však není ani zdaleka účinné. Je potřeba vyvíjet mobilní aplikace podobně jako webové aplikace - implementovat jednou s tím, že poté bude fungovat ve všech platformách. Naštěstí již existuje správná možnost vývoje.
Ve vývoji mobilních aplikací existují dva silné proudy, které mají před sebou velkou budoucnost. Na jedné straně je hodně frameworků, které Vám pomáhají s vývojem hybridních aplikací s nativními funkcemi. Mezi ně patří React Native, Ember, Cordova, NativeScript a Ionic. Slibují to nejlepší z obou světů - používají HTML, JavaScript a CSS pro vytváření mobilních aplikací a umožňují těmto aplikacím přístup k funkcionalitě nativních zařízení.

Na druhé straně, dvě hlavní mobilní platformy, iOS a Android, podnikají kroky k tomu, aby mobilní webové aplikace mohly fungovat jako nativní, a to tím, že umožňují webovým aplikacím umístit své ikony na plochu zařízení, posílat oznámení a dokonce využít funkce zařízení. Progresivní webové aplikace společnosti Google jsou v tomto ohledu nejnovějším způsobem vývoje, již existuje hodně příkladů aplikací, které byli vytvořené tímto způsobem.

Domníváme se, že se tyto dva trendy budou v budoucnu sbližovat, povedou k přechodu od nativních mobilních aplikací k hybridním aplikacím. Existuje několik důvodů, proč jsou hybridní aplikace nastaveny tak, aby v blízké budoucnosti nahradily nativní aplikace:

Omezení obchodů s aplikacemi


V moderní době publikace nativní mobilní aplikace zahrnuje balení kódu, jeho odeslání do obchodu s aplikacemi a čekání na jeho schválení. Celý proces může trvat od dvou do sedmi dnů, což je věčnost v mobilním světě. Vývojáři mobilních aplikací chtějí mít možnost aktualizovat své mobilní aplikace jako webové, a to i několikrát denně, pokud to je nezbytné. Toto ovšem není možné kvůli omezením v obchodech s aplikacemi.

Opětovné použití kódu


Nativní aplikace pro iOS a Android jsou vyvíjeny pomocí preferovaného programovacího jazyka každé platformy - Objective-C nebo Swift pro iOS a Java pro Android. Hybridní aplikace na druhou stranu umožňují vytvářet mobilní aplikace s jazyky, které již Vaši vývojáři ovládají - HTML, JavaScript a CSS. Jednou napíšete kód a nasadíte ho na všechny mobilní platformy. Další výhodou je testování mobilních aplikací. Nemusíte psát pro každou mobilní platformu unikátní testovací skripty. Testování na jedné kódové bázi také snižuje testovací infrastrukturu, kterou potřebujete, a zjednodušuje proces QA. S narůstající roztříštěností v typech zařízení a verzích operačních systémů se stává nutností pro mobilní vývoj.

Kratší doba uvedení na trh


Popularita mobilních aplikací stoupá a klesá rychleji než jejich webové protějšky. Hodnocení, recenze, instalace, denní aktivní uživatelé, toto všechno rozhoduje o osudu mobilní aplikace. V rychle se rozvíjejícím světě se hybridní aplikace posouvá od nápadu k realizaci rychleji, než nativní.

Mobilní ekosystém se mění rychleji, než bychom chtěli uvěřit. Nebude to trvat dlouho, kdy se ohlédneme zpátky na to, jak primitivní vývoj byl v době obchodů s aplikacemi a jaká byla kontrola nativních aplikací. Hybridní aplikace jsou budoucností mobilního vývoje.